ייעוץ ראשוני ללא עלות! אנחנו כאן בשבילכם

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:

  חוזר לשנת המס 2020

  לכל ציבור לקוחותינו                                                                                                                                                      ‏‏‏כ"ג כסלו, תשפ"א

  ‏9 דצמבר, 2020

   

  להלן מידע על פעולות שיש לבצע עד 31/12/2020

  בגין שנת המס 2020

   

   

  1. עצמאי
   קרנות השתלמות   הכנסה מזכה   סכום הפקדה מקסימלי (7%)   מוכר כהוצאה בעסק

  (4.5%)

      265,000   18,550   11,925
  קופ"ג לקיצבה ללא אובדן כושר עבודה

   

    הכנסה מזכה   סכום הפקדה מקסימלי (16.5%)   ניכוי (11%) זיכוי (5.5%)
      211,200   34,848   23,232 11,616
                 
  קופ"ג לקיצבה כולל אובדן כושר עבודה   הכנסה מזכה   סכום הפקדה מקסימלי (16%)   ניכוי (11%) זיכוי (5%)
      211,200   33,408   23,232 10,560
                 
  אובדן כושר עבודה   הכנסה מזכה   סכום הפקדה מקסימלי (3.5%)      
      עד 316,530   11,079      
  1. בעלי שליטה (מנהל חברה)

   

      משכורת מזכה   סכום הפקדה של החברה והמנהל (10%)   מוכר כהוצאה בחברה

  (4.5%)

   קרנות השתלמות 188,544 18,854 8,484

   

   

  (החברה יכולה להפקיד עד 7.5% משכר העובד ללא זקיפות שווי).

   

  קופ"ג וביטוחי מנהלים – הפקדות החברה לפיצויים עבור בעל שליטה (8.33% משכרו) מותרות בניכוי עד לסך של 12,400 ש"ח.

   

  הפקדות החברה לגמל לקצבה יותרו (כמו לכל עובד שכיר) עד לתקרה של 7.5% (כולל אובדן כושר עבודה) עד 2.5 פעמים השכר הממוצע במשק (6,3782 ₪ לחודש) סה"כ הפקדה מוכרת 3,012 ₪ לחודש.

   

   

  פנסיה חובה

  עצמאי –

  שיעורי ההפרשה:-

  עד חצי מהשכר הממוצע במשק (10,551)                                     4.45%

  מעל חצי מהשכר הממוצע במשק                                                 12.55%

  תקרת ההכנסה להפקדה                           126,612 ₪

  תקרת ההפקדה                                         10,762   ₪

   

  חל פטור מהפרשה, אם בתום שנת המס התקיים אחד מהמקרים הבאים:-

   

  1. טרם חלפו 6 חודשים מיום שנרשם כעסק
  2. גילו צעיר מ-21 שנים
  3. הגיע לגיל 60
  4. אם הגיע ביום 1.1.17 לגיל 55, כלומר נולד לפני 31.10.1961.

   

  שכיר –

   

    גמל עובד גמל מעביד פיצויים מעביד סה"כ
  שיעורי ההפרשה המינימליים:- 6% 6.5% 6% (*) 18.5%

   

  (*)   כשהמעביד מפריש לפיצויים 6%, נותרת חבות של 2.33% שאותם על המעביד לשלם אם וכאשר העובד מפוטר. ניתן להפריש מראש 8.33% לפיצויים, ואז לא נותרת כל חבות תשלום למועד הפיטורים.

   

  1. שיעורי מס חברות המעודכנים הינם

   

    מס חברות (%) מס על דיבידנד לבעל מניות מהותי (%) מס כולל (%) בתוספת מס נוסף
  2014 ו- 2015 26.5 30 48.55 50
  2016 25 30 47.50 50
  2017 24 30 046.8 50
  2018 23 30 .1046 50
  2019 ואילך 23 30 46.10 50

   

   

  1. 4. מס נוסף על הכנסות גבוהות יוטל מס נוסף בשיעור 3% מההכנסה על הכנסות יחיד שמעל 600,651 (בשנת 2020).

   

  1. 5. שווי שימוש ברכב

  עפ"י הסכם בין משרד האוצר לארגונים כלכליים,  הוחלט על שינוי חישוב שווי שימוש ברכב החל  מ- 1.1.2010, כלהלן:

   

  5.1       לגבי רכבים שעלו לכביש עד 12.2009.‏31

  שיטת שווי השימוש בהתאם לקבוצות מחיר נשארה בעינה ועודכנו סכומי השווי כלהלן:

   

  קבוצת מחיר                    שווי 2019

  1                                       2,750

  2                                       2,980

  3                                       3,830

  4                                       4,590

  5                                       6,360

  6                                       8,240

  7                                       10,600

  *  אופנוע L3                     910

  *  אופנוע    L3שנפח מנועו עולה על 125 סמ"ק והספק מנועו מעל 33 כוח סוס.

   

   

  5.2       לגבי רכבים שיעלו לכביש החל מ– 1.1.2010

  שיטת חישוב שווי רכב תהיה מכפלה של אחוז מסוים ממחיר הרכב. (עם התאמות מסויימות).

  שעור שווי השימוש הינו כ- 2.48% עד לתקרה של שווי מחירון בסך כ- 070,509 ₪.

   

  5.3      רכב היברידי

  יופחת שווי רכב בהתאם לקריטריונים הבאים:

  היברידי (לא נטען)             500 ₪

  היברידי נטען (פלאגאין)   1,010 ₪

  חשמלי                               1,010 ₪

   

  • שווי רכב

  בחודש מאי 2019 ניתן פס"ד בבית משפט העליון בנושא חישובים המבוססים על יומני רכב למיניהם ובו ביהמ"ש דחה ערעור בנושא סוגיית המס בשווי השימוש ברכב צמוד וקבע כי יש לפעול עפ"י הנחיות שר האוצר ורשויות המדינה בנושא זה. לאור פסד הדין, לא ניתן להשתמש ביומני רכב ידניים או ממוחשבים ובמערכות כגון SAVETAX לצורך זקיפת שווי שימוש רכב לעובדים ויש לפעול עפ"י תקנות רשות המיסים.

   

   

  1. 6. שווי שימוש בטלפון נייד (חדש)

   

  שנת 2020* הנמוך מבין 50% * הוצאה חודשית ל- 105 ₪.

   

  1. 7. הוספת פרטים על חשבוניות המופקות ללקוחות

   

  עפ"י הוראות מע"מ יש להדפיס את מספר עוסק מורשה של הלקוח בחשבוניות המופקות לו.

  החל מינואר 2010 לא ניתן יהיה לקזז מס תשומות מחשבוניות ספק שסכומם לפני מע"מ הוא 5,000 ₪ ומעלה, אלא אם כן מודפס עליהם מספר עוסק מורשה שלכם.

   

   

  1. 8. שכר המינימום לשנת המס 2020 הוא 5,300 ₪ לחודש.

   

   

   

   

   

      ב ב ר כ ה ,                                               

  פטל את גינזבורג                 

                                                                                                רואי חשבון                      

  ייעוץ ראשוני ללא עלות! אנחנו כאן בשבילכם

  השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:
  מלאו את הפרטים הבאים

   ייעוץ ראשוני ללא עלות! אנחנו כאן בשבילכם

   השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:
   מלאו את הפרטים הבאים

    סוכנות שיווק דיגיטלי